Алкохолно съдържание в кръвта

Концентрацията на алкохол в кръвта, нивото на алкохол в кръвта, насищане с алкохол, алкохолно отравяне или накратко алкохол в кръвта  показва количеството алкохол в кръвообращението на даден човек.

Алкохолът в кръвта  може да бъде измерен в издишания въздух, чрез кръвна проба или чрез урината.

 

Например, алкохол в кръвта  от 0,10% означава, че даден човек има 1 част   чист алкохол на 1000 части кръв и може да се обозначи с хилядни или грам алкохол на литър кръв гр./л.

Алкохолното насищане, измерено в издишания въздух се означава обикновено с микрограм алкохол на 100 милилитра въздух микрограм/100 мл. въздух.

От изчисленията, които само химиците ги разбират, съотношението  между алкохолът в кръвта „АК“ и алкохолът  в издишания въздух „АВ“  е АК (хилядни)=2,1 АВ мг/л.  Апаратите за измерване на алкохола показват нагледно мерните единици и в някои случаи погат да превключват от проценти или хилядни в мг/л в зависимост от случая или от законодателството на всяка отделна държава. В Румъния, с  новия закон за движение по пътищата се намалява границата от 1 на хиляда на 0,8 на хиляда наличие на алкохол, след която граница следва наказателна отговорност.